« Späť

Najčastejšie kladené otázky

Prečo mám investovať a aké sú výhody investovania?

Samozrejme, hlavnou odpoveďou na túto otázku je zisk. Každý rád zúročí to, čo už má, na ešte viac. Ale ak by sme sa pozreli hlbšie, tak za Vašou investíciou sa skrýva oveľa viac ako len možnosť zisku. Tým chceme povedať, že pokiaľ investujete, podporujete slovenskú ekonomiku. Investujete do rozvoja domácich spoločností, čím podporujete rast životnej úrovne na Slovensku a vznik nových pracovných miest. Týmto sami sebe prospievate viac, ako len možnosťou zisku. Pomáhame si vzájomne vytvoriť lepšiu budúcnosť pre seba aj ďalšie generácie.

Výhody investovania:

  • získate cenný dokument o nadobudnutí podielu v spoločnosti,
  • všetky získané investície sú zmluvne podložené,
  • vlastné portfólio a správa investícií na našom webe,
  • všetky dokumenty a zmluvy Vám odošleme na Vašu adresu,
  • okrem výnosu zarábate aj pasívnym spôsobom (máte k dispozícii rôzne zľavy a benefity),
  • poskytujeme záruky formou zmluvy o pôžičke a krytím prostriedkov prostredníctvom rezervného fondu,
  • svoje investované finančné prostriedky môžete vždy získať späť prostredníctvom spätného predaja podielu,
  • z našej strany máte 100 % pomoc a podporu, ku každému klientovi pristupujeme individuálne a seriózne,
  • investujete z pohodlia domova a bez starostí - o všetko sa postaráme.

Chcem investovať, ale ako?

Ak máte záujem investovať a zhodnotiť Vaše peniaze, môžete sa pokojne obrátiť na nás. Stačí vyplniť kontaktný formulár, kde uvediete Vaše meno a telefónne číslo. Náš tím špecialistov Vás bude kontaktovať, vysvetlí a odpovie na všetky Vaše otázky, odprezentuje Vám aktuálnu ponuku investícií a to všetko z pohodlia Vášho domova. Nemusíte nikam chodiť, stačí si nájsť chvíľku na telefonický rozhovor. Ďalšia jednoduchá možnosť investovania je formou vlastného výberu spoločnosti, do ktorej chcete investovať prostredníctvom našej web stránky v sekcií PROJEKTY. Jednoducho si tak zakúpite podiel spoločnosti, do ktorej chcete investovať. Posledná možnosť investovania je prostredníctvom našich externých obchodných partnerov, ktorí pôsobia po celom území Slovenskej republiky. Náš tím sa neustále rozširuje, takže i vo Vašom meste si tak budete môcť dohodnúť osobné stretnutie, na ktorom Vám naši partneri radi vysvetlia výhody investovania a pomôžu Vám investovať do lukratívnych projektov.

Ak sa rozhodnem investovať moje peniaze, budem mať záruku, že sa mi vrátia?

Áno, Vaše peniaze sú počas celej dĺžky vkladu zmluvne chránené. Všetky podniky, do ktorých je možné investovať, sú dôkladne preverené a Vás, ako investora, chráni uzatvorená zmluva (buď o tichom spoločenstve- toho času alebo v budúcnosti plánujeme rozšíriť možnosť investovania prostredníctvom zmluvy o poskytnutej pôžičke). Pred samotným uverejneným projektu, je tento projekt dôkladne skúmaný a vyhodnocovaný z pohľadu rentability podnikateľského a finančného zámeru, je skúmaná ekonomická situácia a možnosti etablovania projektu na trhu. Celý tento proces schvaľovania a následne uverejnenia projektu je finančne náročný aj pre našu spoločnosť, preto je aj v našom záujme, aby uverejnený projekt bol rentabilný a úspešný.

Aká je maximálna suma, ktorú môžem investovať?

Maximálna suma nie je štandardne limitovaná, je to čisto na investorovi, koľko financií chce investovať do projektu. Jedine obmedzenie je v prípade nedostatku voľných podielov, kedy ak je maximálne voľných napr. 3 podiely, investor nemôže investovať viac, ako je možné, teda v tomto prípade môže investovať maximálne hodnotu, ktorá je rovná hodnote 3 podielov. Z tohto dôvodu je určite výhodnejšie investovať hneď na začiatku uverejnenia a schválenia projektu ako na konci, kedy sa môže stať, že je dostupné len obmedzené množstvo podielov, a teda je limitová maximálna možná investičná suma.

Aká je minimálna suma, ktorú musím investovať?

Minimálna suma investovania predstavuje hodnotu 1 podielu daného projektu. Minimálna hodnota 1 podielu pri projektoch je 50 €. Takouto nízkou čiastkou sme chceli vyjsť v ústrety všetkým, ktorí majú záujem investovať, ale nemajú dostatok voľných finančných prostriedkov. Je len na investorovi, koľko je ochotný investovať.

Aká je priemerná miera výnosnosti?

Pri investovaní do podielu v spoločnosti je podstatná výnosnosť. Daný typ investovania nie je krátkodobá forma investovania. Z dôvodu štandardného trvania zmluvy až 25 rokov sa jedná skôr o dlhodobú formu investovania. Projekty sú nastavované tak, aby maximálne do 3 rokov od zadania projektu bol projekt v zisku, je teda schopný splatiť investovaný kapitál a spoločnosť sa ocitne v účtovnom zisku. Miera výnosnosti záleží na počte vlastnených podielov, a teda na celkovom vlastnenom % zo zisku spoločnosti. Čím viac podielov vlastníte, tým je výnos väčší. Priemerná miera výnosnosti je 10 % - 30 % p.a. z investovanej sumy.

Môžem zmluvu predčasne ukončiť?

V prípade, že už nemáte záujem byť investorom, teda vlastníkom podielu v spoločnosti, jednoducho nám svoj podiel predáte späť prostredníctvom Vašeho užívateľského konta na webe v sekcií predaj za aktuálnu odkupnú cenu. Do 5 pracovných dní odo dňa obdržania podpísanej zmluvy Vám na Vami zadaný bankový účet prevedieme sumu, ktorá bola uverejnená na Vašom profile a v zmluve pri spätnom predaji tohto podielu. Túto zmluvu treba vytlačiť, podpísať a poslať jednu podpísanú kópiu na našu adresu. Do 5 pracovných dní odo dňa obdržania podpísania zmluvy od Vás Vám na Vami zadaný bankový účet prevedieme sumu, ktorá bola uverejnená na Vašom profile a v zmluve pri spätnom predaji tohto podielu. Následne strácate práva tichého spoločníka a nie ste už investorom. Tento predaj sa viaže vždy na konkrétnu objednávku, to znamená, že pri jednom projekte, kde ste vytvorili napr. 3 objednávky, musíte spraviť následne 3 spätné predaje podielov, aby ste v danej spoločnosti neboli vlastníkmi žiadneho podielu..

Do koľkých dní musím zaplatiť objednávku?

Zmluvne nie je stanovená doba, dokedy musíte objednávku zaplatiť. V obchodných podmienkach je nastavená doba pre fyzické podpísanie zmluvy 14 pracovných dní. Keďže zmluvu v listinnej forme obdržíte až po zaplatení objednávky, mali by ste túto platbu spraviť v predstihu, aby ste stihli poslať podpísanú zmluvu späť v súlade s obchodnými podmienkami.

V zásade nie je určený termín zaplatenia objednávky a to z toho dôvodu, že do doby, kým neprebehne reálna platba nie ste plnohodnotný investor, a teda podiel, ktorý ste si síce kúpili, ale nezaplatili, ešte nevlastníte a taktiež nie je odčítaný zo systému, že je predaný. Jediná nevýhoda pre kupujúceho, ktorý si odkladá túto platbu na neskôr, nastáva v momente, keď v obehu už nie je veľký počet voľných podielov. V tomto prípade platí, že investor, ktorý zaplatí skôr má aj právo na obsadenie podielov vlastnených investorom, ktorý ešte nezaplatil.

Uvedieme malý príklad pre predstavu. V ponuke je posledných 10 voľných podielov. Investor A spraví objednávku na 8 podielov, ktoré hneď nezaplatí, ale platbu odkladá a dáva si čas na rozmyslenie. V tom danom čase, kedy ešte investor A nezaplatil podiely, ktoré si objednal, si investor B objedná tiež 8 podielov a platbu uskutoční ihneď. Tým, že financie z objednávky investora B sa pripísali skôr na náš účet má výhradné právo na týchto 8 podielov z 10 investor B. Investor A už nemôže vlastniť 8 podielov aj keby následne spravil platbu. Má právo už len na rozdiel, ktorý je voľný, teda namiesto 8 podielov len na 2 podiely.

Preto platí pravidlo skoršej prijatej platby za objednávku. Prijatá platba je braná za nadradenú pred časom realizovania objednávky.

Podnik sa dostane do straty. Aké sú moje povinnosti?

Investor nemá v rámci spoločnosti, resp. projektu žiadne povinnosti ani záväzky. Financie, ktoré má v zmluve uvedené ako vklad tichého spoločníka (jeho investícia), predstavujú sumu, ktorú požičiava spoločnosti resp. projektu na zhodnocovanie. Namiesto štandardného úroku dostáva investor odmenu vo forme podielu na zisku spoločnosti. Ak sa spoločnosť dostane do účtovnej straty, investor sa podieľa na strate spoločnosti vlastneným % podielom, avšak len do výšky svojej investície. V prípade, ak sa spoločnosť dostane do účtovnej straty, investorov vklad sa zníži o % zo straty. Avšak následne v ďalšom účtovnom období, kedy by spoločnosť bola v účtovnom zisku, sa tento vklad navýši o % zo zisku spoločnosti až do 100 % hodnoty prvotného vkladu tichého spoločníka, ktorý bol určený v zmluve. V prípade, ak hodnota vkladu je v plnej výške ako je uvedená hodnota na zmluve má investor nárok na vyplatenie zisku.

Čo je to kontrolná spoločnosť a čo zabezpečuje?

Kontrolná spoločnosť je spoločnosť, ktorá je vytvorená práve spoločenstvom Oak Investment Group. Táto kontrolná spoločnosť je vždy zmluve previazaná s projektom, resp. projektovou spoločnosťou. Kontrolná spoločnosť na základe zmluvy získava podel v kontrolnej spoločnosti, a taktiež získava kontrolné práva vo valnom zhromaždení projektovej spoločnosti, a teda ovplyvňuje fungovanie celého projektu. Tvorca projektu vystupuje do projektovej spoločnosti ako konateľ. V rámci kontroly boli vytvorené opatrenia, ktoré obmedzujú konanie konateľa. Tieto obmedzenia predstavujú rôzne úkony, ktoré si konateľ musí nechať schváliť práve valným zhromaždením projektovej spoločnosti. Následne ak všetky úkony sú v súlade s podmienkami projektu, kontrolná spoločnosť ako kontrolný mechanizmus práve vo valnom zhromaždení projektovej spoločnosti udáva, resp. neudáva súhlas s týmto úkonom konateľa. Všetky financie, ktoré prichádzajú od Vás a za ktoré si teda kupujete podiel smerujú práve do kontrolnej spoločnosti. Preto aj samotný podiel, ktorý si kupujete ako tichý spoločník, si kupujete práve v kontrolnej spoločnosti. Tento akt je za účelom kontroly toku a využitia financií a celý mechanizmus zabezpečuje ochranu Vášho vkladu. V zmluve medzi kontrolnou a projektovou spoločnosťou sú vytýčené jednotlivé milníky, resp. tranže, kde sú presne rozpísané jednotlivé výšky súm, ktoré potrebuje projekt na ďalšie zhodnotenie svojej činnosti. Táto výška je vždy smerujúca ku danému úkonu, ktorý je v danej tranže opísaný a vyčíslený. Každá tranža je podmienená určitou podmienkou, kedy dokým táto podmienka nie je splnená, projekt, resp. projektová spoločnosť nemá nárok na dané financie. Takýmto spôsobom je ošetrený tok financií, ktorý je pod neustálym dohľadom, preto využitie Vašich financií pri podpore projektu je transparentné. Všetky financie, ktoré sú takýmto spôsobom podľa jednotlivých tranží poskytnuté projektovej spoločnosti sú ošetrené tak, aby ich návratnosť bola dosiahnutá, teda, sú formou úrokov vymožiteľné späť. Všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré sú za tieto financie zakúpené nepatria projektovej spoločnosti, ani samotnému zakladateľovi projektu. Tieto financie patria predsa všetkým Vám, ktorí daný projekt podporili. Tým je zabezpečený dosah na tieto všetky hnuteľné a nehnuteľné veci projektovej spoločnosti v prípade krachu celého projektu. Touto zmluvou je zabezpečený spätný dosah na financie a čiastočné vrátenie financií podporovateľom projektu, v prípade krachu celého projektu.

Aký je rozdiel medzi spoločníkom a tichým spoločníkom?

A) Spoločník je subjekt, ktorý sa priamo zapája do spoločnosti, prostredníctvom valného zhromaždenia rozhoduje o spoločnosti a je zapísaný v obchodnom registri. V prípade vzniku zisku spoločnosti sa valné zhromaždenie rozhodne, či zisk spoločnosti spoločníkom vôbec prerozdelí a v akom pomere (v prípade, ak by ste nemali na valnom zhromaždení väčšinové právo, tak sa môže stať, že spoločnosť síce bude v zisku, ale Vy neuvidíte ani cent). Taktiež by sme radi dali do pozornosti fakt, že subjekt ako spoločník musí figurovať v obchodnom registri, čo nie je vždy žiadúce a niekomu to môže prekážať.

B) Tichý spoločník je subjekt, ktorý je prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve viazaný k nároku na % podiel zo zisku spoločnosti. Tichý spoločník nefiguruje v žiadnom verejne dostupnom zozname, takže sa jeho meno určite nezobrazí v obchodnom registri alebo v inom verejnom zozname. To, že reálne vlastní podiel, je vedené v účtovníctve spoločnosti. Taktiež je tu veľký rozdiel vo vyplácaní zisku. Pri tichom spoločníkovi platí, že ak spoločnosť nadobudne účtovný zisk, je valné zhromaždenie povinné tento zisk rozdeliť, resp. poskytnúť prislúchajúce % zo zisku spoločnosti práve TICHÉMU SPOLOČNÍKOVI. A to aj v prípade, že sa valné zhromaždenie rozhodne neprerozdeliť zisk spoločnosti jej spoločníkom. Preto vidíme ako veľkú výhodu, že tichý spoločník je prakticky vždy, ak nastane zisk spoločnosti, odkázaný na vyplatenie a teda na obdržanie finančných prostriedkov zo zisku spoločnosti. To znamená, že PROFITUJE!

Naša zmluva o tichom spoločenstve pre investora je nastavená na účinnosť 25 rokov, čo znamená nepretržité profitovanie zo zisku spoločnosti počas tejto doby, ak tento zisk nastane. Radíme ju k dlhodobejším formám investovania, kedy sa investované finančné prostriedky môžu síce zhodnocovať dlhšiu dobu, no niekoľko desať, sto a viacnásobne ako pri garantovanom, pevne stanovenom úroku.

Investovaním sa stávam podielnikom v spoločnosti. Môžem sa podieľať na jej riadení?

Počas spolupráce s projektmi sme sa veľakrát stretli s názorom, že síce potrebujú finančné prostriedky na realizáciu svojho nápadu, ale nechcú nič riskovať. Na druhej strane sme sa stretli s investormi, ktorí mali peniaze, radi by podporili projekt, no nechcú riskovať a chcú nejaké záruky. Veľakrát to boli práve záruky formou riadenia/ ovládania spoločnosti.

Oba tieto názory sú podľa nás odporujúce. Či už zo strany niekoho, kto chce získať peniaze alebo toho druhého, kto chce svoje peniaze investovať. Tým chceme povedať, že človek, ktorý má nápad a potrebuje peniaze, musí niečo riskovať a ručiť ľuďom, ktorí investujú. Ak s tým nemá problém, tak verí svojmu projektu nie na 100% ale 1 000 000 %. Na druhej strane možný investor je človek, ktorý má financie a chce ich vložiť aby ich následne zhodnotil. On nie je ten, kto vie, ako vytvoriť daný produkt alebo službu. Nevie, akým štýlom chce daný produkt alebo službu zakladateľ projektu propagovať, a teda nemá predstavu o tom, ako celý projekt realizovať. Nie je to totiž jeho nápad. Investor by preto mal mať záruky formou transparentného a korektného využívania jeho financií. Aj na jednej aj na druhej strane tejto rovnice pribúda jedna premenná. Je ňou RIZIKO. Toto slovo síce vyvoláva pocit neistoty, no je to prirodzená súčasť života. Kto neriskuje, nemá, aspoň tak sa to hovorí. Vždy existuje riziko, že projekt nevyjde a spoločnosť vyhlási bankrot. Toto ďalšie nie moc príjemné slovo je súčasťou a hrozbou všetkých spoločností bez ohľadu na veľkosť spoločnosti. Našou snahou je vytvorenie najlepšie možné prostredie pre investora a pre tvorcu projektu. Z toho dôvodu investor nemá žiadne oprávnenie na riadení spoločnosti projektu.

Ako spätne predám podiel na zisku spoločnosti do ktorej som investoval?

V prípade, že budete chcieť svoj podiel predať skôr, ako je jeho stanovená lehota, radi ho od Vás odkúpime späť. odkupnú hodnotu svojho podielu nájdete po prihlásení vo Vašom konte. To znamená, že daný podiel má určitú hodnotu a Vaše investované finančné prostriedky môžete opäť získať späť, nad rámec už reálne zarobených prostriedkov. Odkupná hodnota práv a povinností tichého spoločníka (resp. podielu na zisku spoločnosti) sa určuje podľa momentálneho ekonomického stavu spoločnosti, dopytu na trhu a voľných finančných prostriedkov v rezervnom fonde spoločnosti. Tento predaj pred stanovenou zmluvnou lehotou je viazaný registráciou na našej web stránke www.investujes.sk, ešte pred samotnou realizáciou kúpy tohto podielu v spoločnosti ako tichý spoločník.

Moja zmluva vypršala, dostanem okrem podielu niečo naspäť?

Na konci platnosti zmluvy v prípade, ak spoločnosť profituje a investorov vklad je na hodnote 100%, dostáva investor svoje vložené financie v plnej výške späť. Reálne teda dostáva späť aj sumu, za ktorú si prvotne kúpil podiel. Okrem toho, ostatné roky do tejto doby mu boli pripisované financie, ktoré získal zo svojho % podielu na zisku.

Čo sa stane s investíciou, ak sa potrebná suma nevyzbiera?

Vaša investícia, teda finančné prostriedky Vám vrátané späť na Vami zadaný bankový účet v plnej výške, ak ste Vašu platbu uskutočnili bankovým prevodom.

Čo sa stane s projektom, ktorý sa nepodarí zafinancovať?

Daný projekt v takom prípade nie je pre širokú verejnosť zaujímavý, a preto právny vzťah, teda spolupráca medzi našou spoločnosťou a projektom končí. Taktiež sa ruší právny vzťah medzi investorom a projektom a investorovi sú vrátené finančné prostriedky.

Čo sú to investičné benefity, ako ich získam, a čo mi prinesú?

Ako bonus pri registrácií, resp. ONLINE objednávke podielu spoločnosti, Vám poskytujeme možnosť využívať rôzne benefity. Služba Benefity je úplne zdarma. Pre využívanie týchto benefitov Vám stačí opäť Váš účet na našej stránke a realizácia ONLINE objednávky podielu určitej spoločnosti, ktorej benefity chcete využívať. Tieto benefity sú vo forme výrazných zliav na produkty a služby, prípadne nadštandardné služby poskytované spoločnosťami, ktoré sú v našom portfóliu. Aktívnym využívaním týchto zliav ušetríte finančné prostriedky, resp. Vaše prvotne investované finančné prostriedky sa ako keby splácajú. Vracajú sa Vám teda vo forme zliav.

Pre VIP užívateľov sme pripravili špeciálne ešte vyššie zľavy, teda VIP Benefity v prípade, ak podporovaný projekt určil špeciálne zľavy na jeho produkty a služby pre VIP užívateľov.

Podmienka využívania benefitov pre štandardného používateľa: je potrebné zakúpenie minimálne 1 podielu danej spoločnosti, ktorej benefity plánujete aktívne alebo pasívne využívať. Celý zoznam týchto benefitov vo forme produktov a služieb spolu s aktuálnymi informáciami a cenami nájdete po zakúpení podielu a prihlásení sa vo svojom profile na našom webe. Podmienky využívania VIP benefitov: je potrebné stať sa VIP členom web stránky www.investujes.sk

Kto je VIP užívateľ?

VIP členstvo získa každý užívateľ, ktorý vlastní prostredníctvom súčtu ONLINE objednávok min. 20 podielov jednej spoločnosti, prípadne pri prvotnej objednávke u nášho partnera s registráciou si zakúpil aspoň 20 podielov tej istej spoločnosti. Pri získaní VIP členstva sa užívateľ stáva VIP užívateľom na našej web stránke www.investujes.sk, kde získava automaticky VIP benefity a možnosť využívania štandardných benefitov u všetkých spoločností, nie iba u spoločnosti, ktorej podiel vlastní. V prípade, ak si VIP užívateľ zakúpi aspoň 1 podiel inej spoločnosti, než ktorej podiel vlastní, automaticky získa VIP benefit aj pre túto spoločnosť.

Ja síce investovať nechcem, no mám známych, ktorí záujem majú. Môžem na tom profitovať aj ja?

V takomto prípade nám pošlite email s kontaktom na Vášho známeho a my ho oslovíme s možnosťou investovania do zaujímavých projektov. V prípade, že sa podarí zrealizovať investíciu, dostávate za Vaše odporučenie ako poďakovanie odmenu vo forme provízie z investovanej sumy.

Zaujali sme Vás?Registrácia