« Späť

Crowdfunding

V tejto sekcii by sme Vám radi vysvetlili pojmy a procesy hromadného podporovania tzv. Crowdfunding. Tento druh financovania, je podobný tomu, ktorý prezentujeme na našej web stránke www.investujes.sk, a týmto spôsobom chceme dať možnosť perspektívnym projektom získať finančné prostriedky na realizáciu svojich podnikateľských plánov.


Čo to je Crowdfunding

Crowdfunding je davové financovanie, resp. davová podpora v zmysle získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených. Charity a neziskové organizácie využívajú tento zbierkový model už dlhú dobu v offline kontexte. Príchodom sociálnych médií sa však crowdfunding stal životaschopným mechanizmom aj pre ďalšie skupiny.
Cez internet sa crowdfunding šíri prostredníctvom crowdfundingových portálov, ktoré dávajú priestor akémukoľvek projektu na jeho prezentovanie a uverejnenie na danom portáli. Následne si projekt určí odmeny, ktoré si môže človek, ktorý finančne podporí projekt, vybrať. Túto odmenu nezískava podporovateľ automaticky, pretože projekt je častokrát iba na papieri a nie je ešte realizovaný. Preto odmena je podporovateľovi zaslaná až následne, ak je daný výrobok alebo služba, prípadne hociktorá odmena vytvorená. Medzi platformou crowdfundingového portálu a projektom nie je žiadna spätná väzba a takisto ani crowdfundingový portál neskúma, či je daný projekt rentabilný a či je vôbec možné zrealizovať prezentovanú ideu. Častokrát sa totiž jedná o neziskové projekty. Crowdfundingový portál preto v zásade neberie zodpovednosť za korektné využitie financií na to, na čo v skutočnosti daný projekt financie potrebuje. Navyše medzi crowdfudingovým portálom a podporovateľom projektu nie je žiaden vzťah a tento portál nijako negarantuje, že danú odmenu podporovateľ skutočne získa. Tento spôsobom je stavaný na princípe dôvery medzi projektom, ktorý oslovil podporovateľa, a samotným podporovateľom, ktorý tento projekt finančne podporil (väčšinou ani nie za úmyslom získať reálne odmenu).

Naším cieľom je spojenie oboch strán, teda projektu a podporovateľa, pričom sa staviame do pozície kontrolnej spoločnosti, ktorá pôsobí ako prostredník medzi oboma stranami s úmyslom kontroly nad financiami, aby boli naozaj použité na realizovanie myšlienky projektu. Preto naša spoločnosť nikdy nebude tvrdiť, že je obyčajný crowdfundingový portál, pretože TO NIE SME A NIKDY NEBUDEME.

Čo to je Equity crowdfunding

Equity crowdfunding je podielové davové financovanie, resp. podielová davová podpora. Prezentuje sa ako online ponuka cenných papierov súkromných firiem širokej skupine ľudí ako investície.
Vlastné imanie získava projekt prostredníctvom predaja cenných papierov a podlieha finančnej regulácií. Equity crowdfunding je mechanizmus, ktorý umožňuje širokej skupine investorov financovať spustenie spoločnosti, pričom na oplátku investor získava podiel v spoločnosti. Investor vloží financie do podnikania a získava tak vlastníctvo kúsku spoločnosti. V prípade, že podnik prosperuje, jeho hodnota stúpa, rovnako ako hodnota podielu, ktorú si investor zakúpil.
Vytvoriť na Slovensku takýto druh investovania by bolo veľmi zložité a z hľadiska nákladov na vytvorenie takýchto akcií by to bolo aj finančne náročné.
Preto sme na základe dôkladnej analýzy a dlhého skúmania so skupinou právnikov z renovovanej advokátskej kancelárie vynašli možnosť vytvorenia modelu, ktorý by bol v súlade s právnym systémom Slovenskej republiky. Tento systém je stavaný na báze tichého spoločenstva. Sme presvedčení, že takýto druh investovania je pre investora najbezpečnejší a takisto je tento druh investovania anonymný (osobné údaje investora - tichého spoločníka nezobrazujú v žiadnej verejne dostupnej databáze).
Cez tento model vie potenciálny investor investovať financie do konkrétneho projektu a takýmto spôsobom získava % podiel na zisku spoločnosti. Pri akciách reálne nezískavate peniaze do doby, kým akciu nepredáte. Ako výhodu vidíme v tom, že v našom modeli získavate reálne financie, teda vyplácanie podielu na zisku spoločnosti každý rok (ak tento účtovný zisk nastane).

Upozornenie: niektoré údaje tohto článku sú použité z Wikipédie.

Zaujali sme Vás?Registrácia