« Späť

Dôležité upozornenie

Web stránka www.investujes.sk zastúpená spoločnosťou E-Business club s.r.o. nepropaguje na týchto web stránkach žiadne investičné príležitosti. Ide hlavne o podporu projektov, ktoré sú uverejnené na tejto web stránke a dávajú možnosť podporiť daný projekt každému jednému užívateľovi. Za túto finančnú podporu vstupuje do daného projektu, resp. kontrolnej spoločnosti ako tichý spoločník a má právo na zisk spoločnosti. Ivestujes.sk, jeho členovia ani partneri nie sú investičnými poradcami, a preto nemôžme poskytnúť personalizované investičné poradenstvo. Charakter nášho pôsobenia nám neumožňuje poznať všetky relevantné skutočnosti o Vašich potrebách, a teda nedokážeme tvrdiť, že konkrétny spôsob finančnej podpory je pre Vás vhodný. Naša web stránka umožňuje podporiť projekty za čo dostávate odmenu vo forme podielu na zisku spoločnosti. Ak máte záujem o personalizované investičné poradenstvo, prosím obráťte sa na licencovaného investičného poradcu. Všetky projekty, ktoré sú uvádzané na stránkach Investujes.sk sú vhodné na finančnú podporu, ktorú skutočne realizujeme. V žiadnom prípade nepredstavujú takéto informácie výzvu na kúpu alebo predaj akcií, dlhopisov alebo na nasledovanie určitého investičného prístupu. Ako užívateľ využívaním našej web stránky Investujes.sk si uvedomujete, že hlavnú zodpovednosť za Vaše financie nesiete Vy. Informácie poskytnuté prostredníctvom Investujes.sk, jeho členmi alebo partnermi nenahradzujú Vašu vlastnú analýzu a úsudok. Finálne rozhodnutie o akejkoľvek finančnej transakcií alebo spôsobe použitia či nepoužitia Vašich financií je Vaše vlastné a Investujes.sk, jeho členovia ani partneri za takéto rozhodnutie a najmä jeho dôsledky nenesú žiadnu zodpovednosť. Finančná podpora projektu a získanie podielu na zisku spoločnosti ako tichý spoločník so sebou prináša riziko. Rizikom sa rozumie neistota budúceho výnosu, ktorý plánujete dosiahnuť a s tým spojená možnosť, že hodnota Vašej finančnej podpory môže byť na konci obdobia nižšia ako pôvodná. Informácie uvedené na týchto internetových stránkach majú informačný charakter a neslúžia ako návod k investovaniu a nepredstavujú ani investičné odporučenie k nákupu alebo predaju akéhokoľvek investičného nástroja. Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli získané zo zdrojov, ktoré E-Business club s.r.o. považuje za spoľahlivé, napriek tomu však E-Business club s.r.o. nezodpovedá za úplnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a/alebo správnosť všetkých tu uvedených informácií a nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s nimi vznikne. Pred zrealizovaným akejkoľvek finančnej podpory/ transakcie si tu uvedené informácie overte. V prípade predikcií nie je možné poskytnúť žiadnu záruku toho, že skutočný zisk projektov, prípadne kontrolnej spoločnosti bude podľa nášho výhľadu. Táto skutočnosť platí hlavne pre „Očakávaný zisk“, ktorý je uverejnený na produktovej stránke projektu. Táto hodnota je hypotetická a vznikla na základe prognóz, výpočtu, cieľov a určenia ziskov projektovou spoločnosťou, ktorá nezodpovedá za správnosť týchto údajov.

Zaujali sme Vás?Registrácia